Notariskantoor Mandos:
laagdrempelig met up-to-date kennis

Een persoonlijk notariskantoor

Notariskantoor Mandos in Sint-Michielsgestel bij Den Bosch, bestaat uit 4 medewerkers waaronder één notaris, en één notarisklerk.

 

Het notariskantoor profileert zich met name als een laagdrempelig notariskantoor waar men rustig naar binnen kan lopen indien men een algemene vraag heeft op notarieel gebied. Met name de persoonlijke aandacht staat voorop. De koffie staat altijd vers klaar. Zowel de notaris als de medewerkers zijn eenvoudig en snel aanspreekbaar.

 

Het kantoor beschikt over een ruime algemene kennis op alle notariële vakgebieden zoals onroerend goed, personen- en familierecht, en ondernemingsrecht. Wenst u informatie bel ons op 073 551 90 15 (van 8:45 - 12:00 uur) of mail naar info@notariskantoormandos.nl.

Kennis op alle notariële vakgebieden:

 • Onroerend goed
 • Personen- en familierecht
 • Ondernemingsrecht
 • Testamenten
 • Woningen
Kennis van onroerende zaken

Decennialang kennis van onroerende zaken

In 1881 is het eerste notariskantoor in de kern Sint-Michielsgestel gevestigd. Twintig jaar geleden in 1985 heeft de heer Ten Berge het notariskantoor op de huidige locatie gevestigd. De heer Mandos is daar sedert 1989 in dienst gekomen als kandidaat-notaris. Op 1 juli 2003 is de heer Mandos de heer Ten Berge opgevolgd als notaris te Sint-Michielsgestel.


Veel mensen komen voor het eerst in aanraking met een notaris als zij een huis gaan kopen. Voor de eigendomsverkrijging van een huis en de vaak daarmee samenhangende hypotheek is een notariële akte nodig. Gezien de uitgebreide historische kennis van onroerende zaken binnen de gemeente Sint-Michielsgestel en haar omgeving kan het notariskantoor een extra toegevoegde waarde bieden.

Maak vrijblijvend een afspraak
Financiële gevolgen bij het kopen van een huis

Oog voor de financiële gevolgen bij het kopen van een huis

Een huis is voor de meeste mensen de grootste vermogenstransactie die zij in hun leven verrichten. Hebt u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen zijn als u gaat samenwonen, trouwen of geregistreerd gaat samenwonen en wat er gebeurt als u vervolgens uit elkaar gaat of overlijdt? Naast persoonlijk leed kan een en ander ook grote financiële gevolgen hebben. De medewerkers van Notariskantoor Mandos hebben oog voor die zaken en staan u graag met raad en daad bij.


Vergeet in alle trubbels rondom de verhuizing niet om, voordat u naar de notaris gaat, uw nieuwe woning te verzekeren.

 

Kijk regelmatig uw testament na. Een testament is een momentopname. Door wijziging in uw persoonlijke omstandigheden, door wijzigingen in de wet of de rechtspraak kan een testament wellicht niet meer de werking hebben die u bij het opmaken van het testament voor ogen had.

Aangenaam kennis te maken

Mr. P.J.G.C.M. Mandos - notaris

De heer Mandos is afgestudeerd als kandidaat notaris op 28 mei 1985.

Met ingang van 1 juli 2003 is de heer Mandos tot notaris te Sint-Michielsgestel benoemd. Voor vragen op notarieel gebied kunt u bij hem terecht tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag.

Nieuws

Corona Protocol

 

Beste cliënt, beste relatie,


Onze regering heeft in samenspraak met het RIVM een aantal ingrijpende maatregelen genomen omtrent het Coronavirus. Alle berichtgeving hierover, en de adviezen vanuit de overheid, het RIVM en onze beroepsgroep de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) volgen wij op de voet.


Op grond hiervan hebben wij voor onbepaalde tijd de volgende maatregelen getroffen:


Bestaande afspraken

Wij hanteren vanzelfsprekend de door het RIVM opgestelde adviezen, te weten:

 • regelmatig de handen wassen met zeep;
 • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
 • gebruik van papieren zakdoekjes;
 • geen handen schudden.
 • medewerkers die de geringste klachten hebben blijven thuis.

Extra maatregelen

 • Wij streven ernaar dat er zo weinig mogelijk mensen tegelijk op ons kantoor aanwezig zijn mede gezien de geringe grootte van ons kantoor.
 • We wensen geen onnodige bijzitters bij de akten (familieleden of partner, kinderen, die niet hoeven te tekenen).
 • Makelaars en hypotheekadviseurs worden verzocht om niet bij het passeren aanwezig te zijn; we willen zo min mogelijk mensen aan tafel.
 • Wij serveren geen koffie, thee of water tijdens uw bezoek.
 • Wij verzoeken u zoveel mogelijk tijdens uw bezoek aan ons kantoor geen gebruik te maken van ons toilet.
 • Wij reinigen met desinfectiedoekjes de deurkrukken, pennen, tafelblad, stoelleuningen etc. na elk cliëntenbezoek.
 • Afspraken voor besprekingen worden zo veel mogelijk uitgesteld.
 • Dringende besprekingen worden zo veel mogelijk telefonisch gevoerd.
 • Notariële akten worden zo veel mogelijk op basis van aan medewerkers van het kantoor afgegeven volmachten getekend. Daartoe zal aan partijen een volmacht worden gezonden.
 • Indien u de geringste klachten vertoont die kunnen duiden op corona verzoek ik u niet naar ons kantoor te komen en ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 • Wij verzoeken u communicatie met ons kantoor zo veel mogelijk per e-mail of per telefoon te laten verlopen. U dient er rekening mee te houden dat in verband met een beperkte bezetting wij niet per ommegaande uw e-mail kunnen beantwoorden of u kunnen terugbellen, maar dat daar enige tijd overheen kan gaan. Wij vragen hier uw begrip voor.
 • Indien u stukken bij ons moet aanleveren, doe dat zo veel mogelijk via e-mail. Wil u stukken bij ons kantoor afgeven, doe dat bij voorkeur via de brievenbus. Het aan de deur aannemen van documenten willen we tot een minimum beperken.